Bahenný kúpeľ

Niekoľko metrov dlhé a poriadne hlboké bahnisko z Teba vyšťaví poslednú silu. Ak to doteraz znelo príliš ľahko, natiahneme nad ním špagát pod ktorým sa budeš musieť plaziť. Túto prekážku nie je možné obísť, ani za cenu trestných cvikov. Musíš ju zdolať!
Rada: Snaž sa čo najmenej ponárať do bahna. O čo viac budeš zablatenejší, o to viac budeš so sebou niesť ďalšie kilometre…