Králikáreň

Na prvý pohľad jednoduchá prekážka sa po chvíli ihneď môže zmeniť na nočnú moru. Nejeden pretekár sa v nej zasekne. Preplaz z jednej strany na druhú a zároveň prekonaj rôzne nástrahy, ktoré ťa v nej čakajú. Túto prekážku nie je možné obísť, ani za cenu trestných cvikov. Musíš ju zdolať!
Rada: Pred samotným vstupom do samotnej prekážky si dobre premysli kade sa budeš plaziť.