Rebríková stena

Rebríková stena vysoká viac ako 4 metre je silovo menej náročná prekážka, ale jednoznačne preverí Tvoj strach z výšok. Na vrchol budeš musieť vyjsť podľa šípok, t.j. niektoré trámy budeš podliezať a niektoré naopak, nadliezať. Dolu už môžeš ísť priamo.
Rada: Tvoje ruky budú pravdepodobne viac unavené než nohy a preto sa snaž skôr vytláčať nohami ako sa ťahať rukami.