Víťazný plameň

Dokázal/a si to! Prekonal/a si svoju komfortnú zónu, vychutnaj si posledný skok do cieľa. Túto prekážku nie je možné obísť, ani za cenu trestných cvikov. Musíš ju zdolať!
Rada: Ak si sa dostal/a až sem, tak už žiadne rady nepotrebuješ…